ارائه خدمات مهندسی در زمينه سيويل، سازه و معماری


 

مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار در زمينه ارائه خدمات مهندسين و مشاوره در سال 1393 تاسيس و شروع به کار نموده است. اين شرکت با بهره گيري از نيروي انساني متخصص و با تجربه، دستيابي به رضايت مشتريان و کارفرمايان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

پايبندي به برنامه زمان بندي پروژه، تعهد و پاسخ گويي در طول زمان پروژه و بعد از آن را از اصول اوليه خود مي داند و همواره سعي در به روز نگهداري توانايي هاي خود در استفاده از آخرين تکنولوژي علمي دنيا و استاندارد ها دارد.

مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار آمادگي ارائه خدمات مهندسي در زمينه مهندسي سيويل، سازه و معماري به عنوان رشته هاي اصلي و تخصصي کار شرکت و در صورت نياز ارائه خدمات مهندسي در ساير شاخه هاي مهندسي براي ارائه خدمات جامع در پروژه ها را دارد.


 

مهندسين مشاور آرین طرح ماندگار در بخش های تخصصی ذیل آمادگی ارائه خدمات را دارد

قابليت طراحي سازه ها و فونداسيون ها با آخرين استاندارد هاي روز دنيا و ايران :

- طراحي و محاسبات ساختمان هاي مقاوم در برابر بارهاي انفجار

- طراحي و محاسبات و آناليز ديناميکي فونداسيون ماشين آلات دوار با بارهاي ديناميکي شامل انواع کمپرسورها توربين ها الکتروموتور ها و پمپ ها

- طراحي و محاسبات سازه هاي بتني برج هاي خنک کننده

- طراحي انواع سازه هاي بتني مدفون و نيمه مدفون شامل سامپ ها، مخازن ذخيره بتني و ...

- طراحي و محاسبات سازه هاي مسير راه ها و خطوط لوله شامل کالورت، اسليپر، پل و...

- طراحي و محاسبه انواع سازه هاي پايپ رک و سازه هاي بلند نگهدارنده تجهيزات

- تهيه گزارشات لرزه خيزي و ارزيابي ريسک وقوع زلزله بر اساس استاندارد هاي بين المللي و ايران (نشريه 038)

- تهيه درخواست خريد (MR) و ليست خريد (MTO) براي موارد مرتبط

- تهيه نقشه هاي کارگاهي (SHOP DRAWING)براي ساخت سازه

- طراحي انواع سازه هاي بلند از جمله ساختمان هاي مسکوني، اداري و تجاري

- طراحي مقاوم سازي ساختمان هاي موجود بالاخص براي زلزله

Civil:

- تهيه شرح خدمات نقشه برداري و مطالعات خاک و زمين شناسي

- مطالعات نيازهاي کارفرما و ارائه برنامه فيزيکي براي ساختمان هاي صنعتي و نيمه صنعتي از قبيل ساختمان هاي کنترل و ساختمان هاي برق کارگاه ها و انبارها و ساختمان هاي نيمه صنعتي از قبيل ساختمان هاي اداري داخل مراکز صنعتي و ساختمان آتش نشاني و کلينيک، ترابري، نگهباني و...

- ارائه طراح پايه براي ساختمان هاي صنعتي و نيمه صنعتي و غير صنعتي.

- طراحي جزييات معماري براي ساختمان هاي صنعتي و نيمه صنعتي و غير صنعتي به همراه هماهنگي با ساير بخش هاي مهندسي و تهيه نقشه هاي اجرايي.

- قابليلت ارائه طرح ها به صورت سه بعدي با نرم افزارهای تخصصی.

- طراحي محوطه سازي براي فضاهاي اداري و نيمه صنعتي با توجه به درنظرگيري نيازهاي کارفرما و استانداردهاي محوطه هاي صنعتي.


 

Summary Description of the project carried out by the company and senior managers:

کارفرما : شرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرماي اصلي : شرکت فرزانگان انرژي پارس اين پروژه يک مجموعه پالايشگاه ميعانات گازي در مساحت حدود چهل هکتار در منطقه عسلويه مي باشد. پروژه در ابتدا به صورت EPC با مشارکت ناموران پژوهش و کيسون تعريف شد که در کليه مراحل ارائه پيشنهادات و برآوردها شرکت آرين طرح ماندگار در بخش سيويل و سازه و معماري مشارکتEPC را همراهي نمود. با تغيير نظر کارفرما پروژه به صورت مهندسي به شرکت ناموران پژوهش واگذار گرديد و طراحي کليه کارهاي سيويل و سازه و معماري کماکان به عهده شرکت آرين طرح ماندگار واگذار شد. تهيه کليه بسته هاي خريد، اسناد فني مناقصات و شرح کارها در بخش سيويل و سازه و ساختمان ها بر عهده اين شرکت بوده است. طراحي خط لوله به طول 12 کيلومتر، طراحی کليه ساختمان هاي غير صنعتي و نيمه صنعتي، طراحي پايپ رک ها، کالورت زير اتوبان اصلي و فونداسيون تانک هاي ذخيره، فونداسيون تجهيزات و سازه هاي نگهدارنده تجهيزات و... از جمله مواردي بوده است که شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت طراحي آنها را بر عهده دارد و يا به انجام رسانيده است. از چالش هاي اين پروژه در زمينه سيويل مي توان از زمين سست پروژه که منجر به طراحي شمع براي بسياري از فونداسيون ها گرديد نام برد. اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است.

 

2. طراحي سيويل و سازه و معماري پروژه يوتيليتي نيروگاه قشم کارفرما: شرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرماي اصلي : شرکت قشم مولد. اين پروژه در نيروگاه قشم براي احداث سه دستگاه بويلر HRSG و يک واحد آب شيرين تعريف شده است. شرکت مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار مسئوليت طراحي بيسيک و ديتيل و نظارت عاليه در فاز اجرا در بخش سيويل و سازه و معماري را عهده دار بوده است. طراحي بيسيک ساختمان ها در بخش معماري شامل طراحي ساختمان هاي کنترل و برق و اداري و رستوران و ساختمان آتش نشاني و کارگاه و سپس طراحي ديتيل ساختمان های مذکور، طراحي فونداسيون تجهيزات ثابت (شامل فونداسيون بويلرها) و تجهيزات دوار (کمپرسورها و پمپ ها)، طرح فونداسيون تانکهاي ذخيره آب، طراحي مخازن نگهداري فاضلاب هاي صنعتي و سازه هاي پايپ رک از جمله مواردی بوده که در بخش سيويل، سازه و معماري در اين پروژه به انجام رسيده است. نظارت عاليه بر فعاليت هاي اجرايي سيويل نيز در اين پروژه به عهده شرکت مهندسين آرين طرح ماندگار بوده است. از چالش هاي اين پروژه می توان وضعيت زمين سست پروژه و استفاده از روش اختلاط عميق براي به سازي زمين و احداث فونداسيون ها را نام برد. اين پروژه در حال حاضر مراحل انتهايي خود را طي مي کند.

 

3. طراحي سيويل، سازه و معماري پروژه احداث کارخانه سيليکون ويفر کارفرما : شرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرماي اصلي : شرکت مانا انرژي پاک اين پروژه طراحي يک کارخانه خط توليد ويفرهاي سيليکوني است. ساختمان توليد و تجهيزات جانبي يک ساختمان به مساحت 40000 مترمربع است که شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت طراحي معماري و طراحي بيسيک سازه ها و طراحي فونداسيون ها و طراحي سيويل محوطه ده هکتاري شامل طرح تسطيح و محوطه سازي و جمع آوري آبهاي سطحي و تهيه نقشه تاسيسات جانمايي ترکيبي زير زميني به همراه مدل سازي PDMS را عهده دار بوده است. اين پروژه انتقال يک خط توليد از آلمان به ايران است و تطبيق شرايط زلزله مصالح مصرفي و قابل دسترس در ايران از چالش هاي اين پروژه بوده است. اين پروژه در شرکت در حال انجام است و مراحل پاياني خود را طي مي کند.

 

4. طراحي سيويل و سازه و معماري بيسيک پروژه پتروشيمي مکران واحد آبگير و خط لوله و ساختمان هاي غيرصنعتي واحد يوتيليتي کارفرما : شرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي مکران (آب نيرو) در اين پروژه طراحي بيسيک ساختمان هاي غير صنعتي واحد يوتيليتي پتروشيمي مکران و طراحي خط لوله 30 کيلومتري انتقال آب از پتروشيمي مکران به سايت آبگير کنار دريا و طراحي سيويل شامل تسطيح مقدماتي و آبهاي سطحي و تاسيسات زير بنايي سايت آبگير بر عهده شرکت آرين طرح ماندگار بوده است.

 

5. مديريت طرح براي پروژه متانول سينا بخش سيويل و سازه و معماري کارفرما : شرکت خبرگان انديش آفاق ، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي سينا متانول سينا واقع در مجموعه پتروشيمي سينا در سايت پتروشيمي مکران واقع شده است. اين پروژه به صورتEPC به شرکت ناموران واگذار شده است و شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت مديريت طرح در بخش هاي سيويل و سازه و معماري را در مجموعه مديريت طرح عهده دار است. اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است.

 

6. مديريت طرح براي پروژه متانول سروش بخش سيويل و سازه و معماري کارفرما : شرکت خبرگان انديش آفاق، کارفرماي اصلي : شرکت سروش انرژي پایدار متانول سروش واقع در مجموعه پتروشيمي سروش انرژي در منطقه پارسيان عسلويه واقع شده است. اين پروژه به صورتEPC به شرکت سازه واگذار شده است و شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت مديريت طرح در بخش هاي سيويل، سازه و معماري را در مجموعه مديريت طرح عهده دار است. اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است.

 

7. مديريت طرح براي پروژه پتروشيمي دهلران کارفرما : شرکت ناموران پژوهش، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي دهلران در پتروشيمي دهلران که ساخت آن به صورتEPC به شرکتOIEC واگذار شده است، شرکت مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار مسئوليت مديريت طرح در بخش هاي سيويل، سازه و معماري را در مجموعه مديريت طرح عهده دار است.

 

8. همکاري با طرح پتروشيمي بوشهر جهت کنترل مدارک مهندسي طرح تفضيلي و پايه واحدهاي شيرين سازي و استحصال متان و متانول و يوتيليتي و آفسايت (مديريت طرح) کارفرما : شرکت خبرگان انديش آفاق، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي بوشهر مجموعه پتروشيمي بوشهر که مجموعه متنوعي از محصولات پتروشيمي در آن توليد مي شود در مرحله طراحي از خدمات فني و تخصصي شرکت آرين طرح ماندگار در زمينه طراحي سازه و سيول در مقاطعي به عنوان مشاور مديريت طرح استفاده نمود. 9. طراحي سالن کارگاه توليد شمع هاي پيش ساخته واقع در آبادان

 

کارفرما : شرکت اکسير صنعت اين پروژه طراحي يک سوله با کاربري کارگاه بتني با جراثقال هاي سنگين در آبادان بوده است و طراحي سازه و فونداسيون ها در شرح کار شرکت آرين طرح بوده است. از چالش هاي اين پروژه افزايش قيمت فولاد در شروع کار بود که با تصميمات فني اتخاذ شده و پيشنهادات اين شرکت سوله ساختمان به صورت بتني طراحي شد که در آن مقطع زماني کمک شاياني به بودجه پروژه نمود.

 

10. طراحي سيويل، سازه و معماري پروژه مخازن متمرکز عسلويه کارفرما : شرکت خبرگان انديش آفاق، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي مخازن سبز عسلويه اين پروژه در زميني به مساحت 40 هکتار در منطقه فاز 2 عسلويه واقع شده است. کليه طراحي هاي سيويل، سازه و معماري در مراحل بيسيک و ديتيل توسط اين شرکت به انجام رسيده است. طراحي فونداسيون انواع تانکهاي ذخيره شامل تانکهاي سرد از وجوه تمايز اين پروژه محسوب مي شود. طراحي کليه سازه ها، ساختمانها و طراحي سيويل آبهاي سطحي در اين پروژه بر عهده شرکت مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار بوده است، همچنین مسئوليت تهيه اسناد مناقصه ساختمانها و عمليات سيویل و نظارت عاليه اجراي پروژه بر عهده اين شرکت بوده است.

 

11. طراحي ساختمان براي سالن توليد محصولات پزشکي کارفرما : شرکت پيمان کيهان طب اين پروژه شامل طراحي يک ساختمان بتني که در آن خط توليد لوازم پزشکي مستقر مي گردد، می باشد. طراحي سازه و فونداسيون تجهيزات اين خط توليد در مراحل بيسيک و دیتیل در شرح کار شرکت مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار بوده است.

 

12. طراحي سيويل و سازه و معماري پروژه مرکاپتان زدايي از ميعانات گازي ، فاز 9،10- فاز 4،5 و فاز 2،3 در فاز بيسيک و ديتيل

 

کارفرما : پژوهشگاه صنعت نفت اين پروژه در سه فاز پارس جنوبي تعريف شد پروژه به صورت EPC به مشارکت قرارگاه خاتم الانبيا و پژوهشگاه صنعت نفت واگذار گرديد. شرکت مهندسين مشاور آرين طرح ماندگار عهده دار طراحي سيويل، سازه و معماري کليه ساختمانها و سازه هاي اين پروژه ها بوده است. تهيه کليه بسته هاي مناقصه و خريد نيز توسط اين شرکت انجام يافت.

 

13. طراحي سازه هاي پروژه APG GUM REMOVAL واقع در پتروشيمي تبريز کارفرما: شرکت ناموران پژوهش و توسعه، کارفرماي اصلي : شرکت پتروشيمي تبريز اين پروژه طراحي سازه هاي نگهدارنده تجهيزات و طراحي فونداسيون يک برج و فونداسيون پمپ ها بوده است. تهيه اسناد مناقصه پيمانکار اجرايي نيز با شرکت آرين طرح ماندگار بوده است.

 

14. طراحي کانسپت سازه و مديريت طرح در طراحي سازه بيمارستان 200 تخت خوابي بندر عباس کارفرما: شرکت نیک درمان کوروش اين پروژه يک بيمارستان به مساحت 36000 مترمربع ده طبقه واقع در بندر عباس است. طرح پيچيده معماري اين سازه از چالش هاي اين سازه بوده است. کنسول هاي 7 متري شکل مدور سازه و سيستم خاص انتخاب شده براي سازه و طراحي براي عملکرد اين ساختمان از چالش هاي مهم طراحي اين ساختمان است. اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است.

 

15. طراحي مجموعه هتل و هتل آپارتمان روتانا در اصفهان کارفرما :WME CONSULTING ENGINEER اين پروژه مجموعه اي از ساختمان هاي بتني تا پانزده طبقه ارتفاع در اصفهان بود که طراحي آن به شرکت خارجي WME واگذار شد. و شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت طراحي سازه هاي ساختماني در فاز ديتيل را بر عهده داشت.

 

16. طراحي CREEK TOWERS کارفرما :WME CONSULTING ENGINEER اين پروژه طراحي يک برج 70 طبقه در دبي بود که شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت طراحي کانسپت و ديتيل آنرا زير نظر مستقيم کارفرما داشت. استفاده از نتايج تونل باد، سيستم خاص سازه اي و تجربه طراحي ساختمان بسيار بلند براي اولين بار و تعامل با مهندسين خارجي از چالش هاي اين پروژه محسوب بود که با موفقيت به انجام رسيد.

 

17. مديريت طرح براي پروژه PDH /PP/UTILITY در بخش سيويل، سازه و معماري کارفرما: شرکت خبرگان انديش آفاق، کارفرماي اصلي : شرکت پتروپالايش کنگان شرکت آرين طرح ماندگار مسئوليت مديريت طرح در بخش هاي سيويل، سازه و معماري را در مجموعه مديريت طرح عهده دار است. اين پروژه در حال حاضر در حال انجام است.

 


Thank you for your bussiness.

تهران – تهران پارس – اتوبان باقري جنوب – بعد از خيابان 196 غربي – پلاک 126 – طبقه اول واحد 3
Tel/Fax: +982176704190, +982177299715
M: +989123595957.